Corona-informatie

Actuele informatie rond COVID-19

Bij klachten van een luchtweginfectie (hoesten, keelpijn, koorts, ademhalingsklachten…) : neem TELEFONISCH CONTACT op met ons via 03 666 75 56 (in het weekend via het nummer van de Huisartsenwachtpost Noordrand: 03 650 52 53).
Wij beseffen dat onze lijn regelmatig bezet is, omdat we jullie zo goed mogelijk proberen te helpen. Graag jullie geduld en begrip, waarvoor alvast dank!

COVID-19 en reizen

Website van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken

De 10 Corona geboden volgens Huisartsenkring Kalmthout
  1. Blijf thuis als je ziek bent! Dit geldt ook voor kinderen.
  2. Ook wie niet ziek is, kan het virus dragen en anderen besmetten. Draag daarom je mondmasker op drukke plaatsen, in slecht geventileerde ruimten en bij de dokter.
  3. Was de handen regelmatig met water en zeep.
  4. Hou meer dan 1,5 meter afstand van mensen die niet in je bubbel zitten.
  5. Hou je bubbels klein. Doe activiteiten in de buitenlucht.
  6. Wees extra waakzaam bij evenementen waar meer mensen zijn.
  7. Kinderen verdienen maatregelen op maat, omdat het voor hun ontwikkeling belangrijk is dat zij vrijuit kunnen spelen met vriendjes en leren. Wees je er echter van bewust dat ook zij besmet kunnen worden en het virus kunnen overdragen op ouders of grootouders. Daarom blijft handen wassen bij kinderen erg belangrijk.
  8. Blijf voorzichtig in de omgang met ouderen of mensen met onderliggende aandoening. Besef dat je niet altijd kan zien wie risicopersoon is en dat niet alleen risicopersonen ernstig ziek kunnen worden.
  9. Bel je huisarts vóór je langsgaat als je koorts hebt, hoest, geur- of smaakverlies of andere op griep gelijkende klachten hebt. Breng een kind met koorts niet naar de crèche of naar school zonder uitdrukkelijke toelating van de huisarts.
  10. Laat je testen wanneer de huisarts of contacttracer dat vraagt. Testen, traceren en isoleren zijn momenteel onze belangrijkste wapens tegen het virus.
Algemene informatie

www.info-coronavirus.be

Richtlijnen omtrent het dragen van een stoffen mondmasker.

Instructies voor het dragen van mondmaskers (klik op de afbeelding om ze te vergroten):